I. INSTALLATIONS IN THE INTRINSIC SAFETY ZONES

 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Radlin 1
  • montaż, uruchomienie, serwis w zakresie pomiarów i automatyki.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Aleksandrówka
  • montaż, uruchomienie, serwis w zakresie pomiarów i automatyki.
 • PMG Wierzchowice
  • montaż, uruchomienie, serwis w zakresie opomiarowania dla etapu "zero" podziemnego zbiornika gazu ziemnego - Wierzchowice
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Wierzchowice
  • układ pomiarowo-rozliczeniowy gazu ziemnego, montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Bogdaj
  • układ pomiarowo-rozliczeniowy gazu ziemnego, montaż, uruchomienie, serwis.
 • KPMG Mogilno
  • montaż instalacji pomiaru gęstości solanki oraz do pomiaru przepływu oleju na węźle Mogilno.
 • Małaszewice - punkt przeładunkowy gazu płynnego
  • wykonanie projektu, dostaw i uruchomienie układu elektrycznego przyciągarek szynowych.
 • PMG Wierzchowice
  • montaż instalacji zasilania chromatografu gazowego.
 • Kopalnia Ropy Naftowej KRN Buk
  • wykonanie AKP dla prototypowej instalacji odsiarczania ropy naftowej i gazu w zakresie dostaw, montażu, uruchomienia oraz serwisu.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Zielin
  • montaż AKP, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Ropy Naftowej KRN Kosarzyn
  • montaż AKP, dostawy, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Grochowice
  • montaż AKP, dostawy, uruchomienie, serwis.
 • Polifarb Wrocław
  • montaż instalacji AKPiS dla oddziału past pigmentowych i kolorantów.
 • CAR-LIFT Sp. z o.o.
  • montaż instalacji sterowniczej dla dźwignika SDD-3.5S w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • CAR-LIFT Sp. z o.o.
  • montaż instalacji sterowniczej dla dźwignika SDO-2.5E w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Wilków - układ rozliczeniowo-pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Węzeł Rozdzielczy Gazowy II - Gustorzyn
  • wykonanie instalacji AKP dla WRG Gustorzyn.
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu KRNiG Dębno
  • wykonanie instalacji AKP oraz zasilającej dla stref przyodwiertowych projektu Dębno - montaż, rozruch, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Załęcze - układ rozliczeniowo-pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Żuchlów - układ rozliczeniowo-pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Góra - układ rozliczeniowo-pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Borzęcin - układ rozliczeniowo-pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Radziądz - układ rozliczeniowo-pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Niechlów-Naratów
  • montaż, uruchomienie, serwis w zakresie pomiarów i automatyki.
 • PROPAK SYSTEMS LIMITED - Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu KRNiG Dębno
  • montaż instalacji AKPiA, uruchomienie.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Szlichtyngowa
  • montaż, uruchomienie, serwis w zakresie systemu automatyki.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Białcz
  • montaż, uruchomienie, serwis w zakresie systemu automatyki.
 • PKN Orlen S.A. - magazyn paliw płynnych w Ostrowie
  • montaż instalacji AKPiA.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Radlin II
  • montaż, uruchomienie, serwis w zakresie systemu automatyki.
 • Węzeł LASÓW - układ rozliczeniowo-pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie w zakresie AKPiA, wykonanie montażu systemu sygnalizacji włamania
 • Magazyn metanolu w Poznaniu
  • montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej i AKPiA
 • Kościan - złoża gazu ziemnego
  • montaż kanalizacji kablowej trasy linii optotelekomunikacyjnej dla zagospodarowania złoża gazu ziemnego Kościan.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Żuchlów
  • wykonanie instalacji AKPiA dla układów sprężarkowych tłoczni gazu, montaż, uruchomienie, serwis
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Załęcze
  • wykonanie instalacji AKPiA dla układów sprężarkowych tłoczni gazu, montaż, uruchomienie, serwis
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Kościan
  • montaż, uruchomienie, serwis w zakresie systemu automatyki.
 • WPG Krobia
  • wykonanie prac elektrycznych w ramach remontu budynku AKP WPG Krobia
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Grodzisk
  • układ rozliczeniowo-pomiarowy gazu ziemnego, montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Bukowiec - układ pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Ujazd - układ pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Jarocin - układ pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Żuchlów - układ rozliczeniowo-pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Góra - układ pomiarowy gazu ziemnego
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Ropy Naftowej KRN Kosarzyn-1 - remont układu zasilania energią elektryczną żurawia pompoweg
  • montaż, uruchomienie.
 • Ośrodek Cicha Góra
  • wykonanie instalacji elektrycznej budynku na Ośrodku Cicha Góra
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Żuchlów - instalacja osuszania gazu
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Załęcze - instalacja osuszania gazu
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Kościan Brońsko - wykonanie instalacji AKPiA na strefach przyodwiertowych
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego KRNiGZ Dębno
  • wykonanie instalacji AKPiA na strefach przyodwiertowych, montaż, uruchomienie, serwis
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego KRNiGZ Dębno
  • wykonanie instalacji światłowodowej dla II etapu realizacji
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego KRNiGZ Dębno
  • wykonanie konserwacji wież oświetleniowych oświetlenia instalacji technologicznej oraz oświetlenia terenu Ośrodka Centralnego Barnówko
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego KRNiGZ Dębno - wykonanie instalacji AKPiA na Ośrodku Centraln
  • montaż, uruchomienie, serwis.
 • PKN Orlen S.A. Baza Magazynowa Paliw w Mościskach
  • kompleksowe wykonanie prac branży elektrycznej i AKPiA związanych z modernizacją zbiorników
 • SRP I st. Żerniki Wrocławskie
  • montaż AKP, telemetrii oraz elementów części elektrycznej
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Brońsko
  • wykonanie montażu i dostawa materiałów związanych z rozbudową CCTV
 • Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego KRNiGZ Dębno - strefy przyodwiertowa
  • dostawa, montaż i uruchomienie systemów detekcji siarkowodoru dostawa, montaż i uruchomienie systemów detekcji siarkowodoru
 • PKN Orlen S.A. Baza Magazynowa Nr 112 w Bolesławcu
  • kompletne wykonanie instalacji elektrycznej, PiA i teletechnicznej dla instalacji dozowania biokomponentów do olejów napędowych
 • PKN Orlen S.A. Baza Magazynowa Nr 51 w Lublinie
  • kompletne wykonanie instalacji elektrycznej, PiA i teletechnicznej dla instalacji dozowania biokomponentów do olejów napędowych
 • PKN Orlen S.A. Baza Magazynowa Nr 91 w Szczecinie
  • kompletne wykonanie instalacji elektrycznej, PiA i teletechnicznej dla instalacji dozowania biokomponentów do olejów napędowych
 • PKN Orlen S.A. Baza Magazynowa Nr 111 we Wrocławiu
  • kompletne wykonanie instalacji elektrycznej, PiA i teletechnicznej dla instalacji dozowania biokomponentów do olejów napędowych
 • PKN Orlen S.A. Baza Magazynowa Nr 74 w Ostrowie Wielkopolskim
  • kompletne wykonanie instalacji elektrycznej, PiA i teletechnicznej dla instalacji dozowania biokomponentów do olejów napędowych
 • PGNiG S.A. - Baza Magazynowa Ropy Naftowej Wierzbno
  • wykonanie instalacji PiA, łączności telefonicznej na zbiornikach ropy naftowej
 • Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Załęcze, Kopalnia Gazu Ziemnego KGZ Wiewierz
  • kompletne wykonanie instalacji grzewczej dla instalacji wody złożowej
 • PGNiG S.A. - Odwiert Górzyca-3
  • wykonanie instalacji AKPiA w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia
 • Rafineria LOTOS w Gdańsku
  • wykonanie instalacji AKPiA na HDS

II. INSTALLATIONS IN THE POWER/ COGENERATION/ HEATING PLANTS:

 • Zakłady Przemysłu Bawełnianego - MORFEO S.A. - Ozorków
  • modernizacja w zakresie AKP kotła OSR-16, montaż, uruchomienie.
 • Elektrownia - Połaniec
  • wykonanie instalacji AKP dla przemiałowni kamienia wapiennego, montaż, uruchomienie.
 • SVIK spol. s.r.o. - Słowacja
  • modernizacja kotłowni w zakresie AKPiA, dostawa, montaż i uruchomienie.
 • Elektrociepłownia Łęg - Kraków
  • instalacja AKPiA bloku ciepłowniczego, montaż, uruchomienie.
 • Elektrociepłownia - Tychy
  • instalacja AKPiA bloku ciepłowniczego, montaż, uruchomienie.
 • TECHPLANT Sp. z o.o. Klęka
  • przegląd i regulacja układu automatyki w kotłowni gazowej.
 • Elektrociepłownia - Gdańsk
  • modernizacja AKPiA na bloku BC 50 nr 4, wymiana pulpitu w nastawni bloku nr 4, montaż, uruchomienie
 • Elektrownia Pątnów
  • wykonanie instalacji AKPiA dla bloku nr 3, montaż, uruchomienie
 • KGHM Polska Miedź S.A.
  • wykonanie instalacji elektrycznej, automatyki oraz teletransmisji do centralnego systemu monitoringu i rozliczenia energii elektrycznej w ZWR.

III. COMPLEX DELIVERY OF SPECIAL MACHINES AND EQUIPMENT CONTROLS

 • METRO WARSZAWSKIE STP Kabaty
  • wykonanie myjni wagonów metra w zakresie AKPiS, wykonanie projektu, dostaw, montażu, uruchomienie, serwis.
 • Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Kolejnictwa "CEKOL"
  • opracowanie koncepcji automatyki i sterowania dla stanowiska prototypowego MPP w Kuźnicy Białostockiej oraz dokumentacji technicznej dla stanowiska.
 • Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Kolejnictwa "CEKOL"
  • wykonanie projektu technicznego modernizacji zespołu do chemicznego odchwaszczania.
 • Chałupki Medyckie - punkt przeładunku surowców chemicznych
  • wykonanie projektu, dostaw, uruchomienie, serwis urządzenia przetokowego wagonów.
 • Żurawica - punkt przeładunku zboża
  • wykonanie projektu, dostaw i uruchomienie układu elektrycznego przyciągarek szynowych.
 • DOKP Poznań - odchwaszczarka torów typu CHOT 50A
  • wykonanie projektu, dostaw, uruchomienie, serwis w zakresie AKPiS.
 • PKP Zduńska Wola - zestaw podnośników synchronicznych do podnoszenia wagonów o udźwigu 80 ton.
  • wykonanie projektu, dostaw, montażu, uruchomienie, serwis.
 • Przedsiębiorstwo Zaplecza Transportu Samochodowego "Łączności"
  • wykonanie modernizacji układu koordynacji napędów prototypowego dźwignika czterokolumnowego w oparciu o dokumentację opracowaną przez Instytut Politechniki Łódzkiej, dokumentacja konstrukcyjna, montaż, uruchomienie, serwis.
 • Jaworzyna - punkt przeładunkowy
  • urządzenie przetokowe wagonów, wykonanie projektu, dostaw, montażu, uruchomienie, serwis.
 • PKP Gorzów - czterokolumnowy synchroniczny podnośnik przejezdny do podnoszenia wagonów udźwig 80 ton
  • wykonanie projektu, dostaw, montaż, uruchomienie, serwis.
 • PKP Szczecin - czterokolumnowy synchroniczny podnośnik przejezdny do podnoszenia lokomotyw udźwig 100 ton
  • wykonanie projektu, dostaw, montaż, uruchomienie, serwis.
 • DOKP Wrocław - odchwaszczarka torów typu CHOT 50A
  • wykonanie projektu, dostaw, uruchomienie, serwis w zakresie AKPiS.
 • ANWIL S.A. Włocławek - urządzenie przetokowe wagonów
  • wykonanie projektu, dostaw, montażu, uruchomienie układu elektrycznego, serwis.
 • KGHM Polska Miedź Polkowice - urządzenie przetokowe wagonów
  • wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie układu elektrycznego, serwis.
 • GASPOL Łomża - urządzenie przetokowe wagonów
  • wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie układu elektrycznego - serwis.
 • SPOMASZ Ostrów - układ zasilająco-sterujący do agregatów śrubowych CF 75 i CF 90
  • wykonanie projektu, dostaw, montaż, uruchomienie, serwis.
 • KGHM Miedź Polkowice - urządzenie przetokowe wagonów
  • wykonanie projektu, dostaw, montaż, uruchomienie, serwis.
 • ANWIL S.A. Włocławek - urządzenie przetokowe wagonów
  • wykonanie projektu, dostaw, montaż, uruchomienie, serwis.
 • SKAMO Skalmierzyce - modernizacja urządzenia do badań zmęczeniowych łapki sprężystej w zakresie pomiarów jej parametrów technicznych.
  • wykonanie projektu, montaż, uruchomienie.
 • SPOMASZ Ostrów - układ sterowania sprężarką o mocy 37 kV
  • wykonanie projektu, dostaw, montaż, uruchomienie, serwis.
 • Rafineria JASŁO S.A. - urządzenie przetokowe wagonów
  • wykonanie projektu, dostaw, montaż, uruchomienie, serwis.
 • PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym
  • wykonanie projektu sterowania, dostawa i uruchomienie sterowania układu urządzenia przetokowego wagonów
 • KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica
  • wykonanie projektu branży elektrycznej oraz sterowania, wykonanie rzeczowe, dostawa i uruchomienie przeciągarki wózków anodowych
 • Instytut Energii Atomowej Otwock Świerk
  • kompletne wykonanie układów sterowań wentylatorów nawiewu i wyciągu zainstalowanego w budynku "D" Reaktora Maria
 • Silekol Sp. z o.o. Kędzierzyn Koźle
  • wykonanie projektu sterowania, wykonanie rzeczowe, dostawa i uruchomienie urządzenia przetokowego wagonów
 • MTL Asco Rail Pyskowice
  • wykonanie kompletnego układu sterowania i rejestracji prasy do badania wózków wagonowych
Przedsiębiorstwo Automatyzacji ADK Sp. z o.o.
e-mail: adk@adk.net.pl

tel./fax +48 62 736-47-50
        +48 62 735-09-67


Przedsiębiorstwo Automatyzacji ADK Sp. z o.o.
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 59
tel./fax +48 62 736-47-50; 735-09-67
e-mail: adk@adk.net.pl