Przedsiębiorstwo Automatyzacji
ADK Sp. z o.o.

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Grabowska 59
tel./fax (062) 736-47-50; 735-09-67
e-mail: adk@adk.net.plShow bigger map

Przedsiębiorstwo Automatyzacji ADK Sp. z o.o.
e-mail: adk@adk.net.pl

tel./fax +48 62 736-47-50
        +48 62 735-09-67
Przedsiębiorstwo Automatyzacji ADK Sp. z o.o.
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Grabowska 59
tel./fax +48 62 736-47-50; 735-09-67
e-mail: adk@adk.net.pl